क्रिपया क्विज मा भाग लिनु होस र ₹२०० तपाईको eSewa मा पाउनुहोस

1. 
मस्तिष्कघात भनेको के हो?

एउटा जवाफ चुन्नुहोस!

2. 
मस्तिष्कघात को के लक्षण हुन्छ?

सबै सही उत्तरहरू चुन्नुहोस!

3. 
यदि कसैलाई मस्तिष्कघात भयो भने तपाई के गर्नु हुन्छ?

सबै सही उत्तरहरू चुन्नुहोस!

4. 
के मस्तिष्कघात बुढो मान्छे को रोग मात्र हो?

5. 
के तपाईको विचार मा मस्तिष्कघातको उपचार गर्न सकिन्छ?

6. 
के तपाईको विचार मा मस्तिष्कघात रोक्न सकिन्छ?

7. 
के तपाईको विचार मा मस्तिष्कघात पूर्वजहरूको पाप ले गर्दा हुन्छ?

8. 
के मस्तिष्कघात संक्रामक रोग हो?

9. 
मस्तिष्कघात को जोखिमकारकहरू के हो?

सबै सही उत्तरहरू चुन्नुहोस!

10. 

11. 
तपाईको लिङ्ग के हो?

12. 
धन्यवाद

प्रष्नहरु को उत्तर दिनु को लागि धेरै धन्यवाद

तपाईको उत्तरहरुले गर्दा धेरै मान्छेहरुको जीवन बच्नु सक्छ र नेपाल मा मस्तिष्कघात को हेरचाह अज्जै राम्रो हुन्छ

तपाईको फोन नम्बर र इ-मेल टिपनु होस अनी ₹२०० को उपहार जीतनु होस

Leave a Reply

Plese send me the free “Stroke Knowledge” materials: