Thank you for participating in our quiz!
The payment will be done in the next days.

हाम्रो क्विजमा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद!
अबको केही दिनमा भुक्तानी हुनेछ।