क्रिपया क्विज मा भाग लिनु होस र ₹२०० तपाईको eSewa मा पाउनुहोस


प्रष्नहरु को उत्तर दिनु को लागि धेरै धन्यवाद

तपाईको उत्तरहरुले गर्दा धेरै मान्छेहरुको जीवन बच्नु सक्छ र नेपाल मा मस्तिष्कघात को हेरचाह अज्जै राम्रो हुन्छ

तपाईको फोन नम्बर र इ-मेल टिपनु होस अनी ₹२०० को उपहार जीतनु होसPlese send me the free “Stroke Knowledge” materials: